Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 

Nội dung:

– Phân tích xu hướng công nghệ xử lý chất thải y tế trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

– Tình hình xử lý chất thải y tế tại TP.HCM

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng MBR kết hợp quá trình ozone hóa loại bỏ kháng sinh trong nước thải y tế

– Xử lý rác thải y tế không đốt - công nghệ thân thiện môi trường

– Xử lý nước thải y tế tự động bằng công nghệ plasma

– Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế công nghệ plasma

– Xử lý rác thải y tế bằng công nghệ vi sóng

– Công nghệ lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B

Báo cáo toàn cảnh xu hướng công nghệ "Xử lý chất thải y tế"

TOÀN CẢNH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ (PDF)

 

Video livestream tại sự kiện

Các bài viết về sự kiện:

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập