Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

GS. TS. Nguyễn Minh Đức - Trường Đại học Tôn Đức Thắng & Công ty CP Nhân sâm Việt VGC.

TS. Lê Thị Hồng Vân - Trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.

  • • Các nội dung báo cáo bao gồm:

Phần I: Tổng quan về tình hình phát triển và thị trường sâm.

- Tình hình trồng sâm thuộc chi Panax, họ nhân sâm (Araliaceae) trên thế giới.

- Tình hình trồng sâm Việt Nam hiện nay.

- Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grush.) - Sản phẩm quốc gia và dược liệu "Quốc bảo" (Nghiên cứu hóa học, dược lý và thị trường).

Trình bày: TS. Lê Thị Hồng Vân - Trường Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.

 

Phần II:  Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng trồng sâm trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

 

Phần III: Trồng sâm Việt Nam theo công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng của Công ty CP Nhân sâm Việt VGC.

- Trồng sâm Việt Nam theo công nghệ cao: trồng trên đất bằng với mái che nhân tạo tại Lâm Đồng.

- Thành quả đạt được sau 5 năm trồng và tiềm năng phát triển.

- Hướng đầu tư và chuyển giao công nghệ trồng sâm của Công ty CP Nhân sâm Việt VGC.

Trình bày:  GS. TS. Nguyễn Minh Đức - Trường Đại học Tôn Đức Thắng & Công ty CP Nhân sâm Việt VGC.

 

Phần IV: Thảo luận

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập