Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công ty Công Nghệ Vietdream  

• Các nội dung báo cáo bao gồm:

Phần I: Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI xử lý nước đa ô nhiễm, nhiễm mặn cho nước uống, sinh hoạt và sản xuất trên thế giới và tại Việt Nam.

- Tình hình ô nhiễm nước hiện nay và các công nghệ xử lý nước trên thế giới và tại Việt Nam.

- Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI trên thế giới và tại Việt Nam.

Trình bày: TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream

 

Phần II:  Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI trong xử lý nước trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

 

Phần III: Giới thiệu công nghệ CDI tại công ty TNHH Công Nghệ Vietdream.

- Giới thiệu công nghệ lọc nước CDI nghiên cứu tại Vietdream.

- Các ưu điểm lọc nước của công nghệ CDI: tiết kiệm nước thải 50 lần, giữ và điều chỉnh vi khoáng, lọc đa ô nhiễm, bộ lọc liên tục siêu bền 5 – 10 năm.

Trình bày: TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream

- Ứng dụng của công nghệ CDI ở Việt Nam và các sản phẩm nghiên cứu đã triển khai. 

Trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công ty Công Nghệ Vietdream  

- Đánh giá hiệu quả xử lý và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BY của Bộ Y tế đối với nước uống đóng chai.

Trình bày:  BS. Chế Thị Việt Hoa - Chuyên gia sức khỏe và TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream

 

Phần IV: Thảo luận

* Trong khuôn khổ báo cáo, có trưng bày: Máy lọc tổng Dream T và Hệ thống lọc nước uống Dream Q

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập