Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

ThS. Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng BIM, Công ty TNHH Thiết kế T&T

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh -  Kiến trúc sư, Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ông Trần Hữu Hải - Kỹ sư QS, Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ông Cao Trung Hậu - Giám đốc Công ty TNHH BIM PRO VN 

Ông Lê Huy Hoàng - Công ty Unity Technologies tại Việt Nam.

• Các nội dung báo cáo bao gồm:

Phần I: Tình hình về ứng dụng công nghệ BIM trong ngành xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam.

- Thực trạng về quy trình quản lý dự án, công trình trong ngành xây dựng hiện nay. 

- Tình hình ứng dụng BIM trong ngành xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam.

Trình bày: ThS. Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng BIM, Công ty TNHH Thiết kế T&T và 

                 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Kiến trúc sư, Công ty TNHH Thiết kế T&T

Phần II:  Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ BIM trong ngành xây dựng trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

Phần III: Giới thiệu ứng dụng BIM trong quy trình bóc tách khối lượng, lập dự toán tự động và công nghệ thực tế ảo (VR) tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

- BIM 5D trong quản lý quy trình bóc tách khối lượng và lập dự toán tự động.

- Tính năng ưu việt của quy trình dự toán tự động trên nền tảng BIM.

Trình bày: Ông Trần Hữu Hải – Kỹ sư QS, Công ty TNHH Thiết kế T&T

- Giới thiệu công nghệ thực tế ảo (VR) và công nghệ thực tế tăng cường (AR) từ mô hình BIM.

- Lợi ích của việc tích hợp BIM và VR/AR.

- Hiệu quả việc ứng dụng BIM/VR/AR - xu hướng tất yếu để giải quyết các vấn đề hiện hữu của ngành xây dựng.

- Tư vấn chuyển giao phần mềm ứng dụng BIM/VR/AR theo yêu cầu đơn vị.

Trình bày: Ông Cao Trung Hậu - Giám đốc Công ty TNHH BIM PRO VN 

                Ông Lê Huy Hoàng - Đại diện Công ty Unity Technologies tại Việt Nam.

Phần IV: Thảo luận

* Trong khuôn khổ báo cáo, có trưng bày thực tế mô hình thông tin cho công trình (BIM) và công nghệ thực tế ảo (VR); các trải nghiệm thực tế ảo với kính VR.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập