Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Lâm Văn Hà -  Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam.

TS. Trần Thị Tường Linh - Trưởng bộ môn Sinh thái học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sự Phạm TP. Hồ Chí Minh.

• Bài viết tổng quan
  • • Nội dung chương trình bao gồm các phần: 

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Xu hướng ứng dụng các hoạt chất sinh học có hoạt tính cao trong canh tác nông nghiệp.

-   Nanochitosan và axit amin trong sản xuất nông nghiệp và xu hướng phối chế giữa các hoạt chất sinh học nhằm tăng vai trò của chúng đối với cây trồng.

Trình bàyTS. Lâm Văn Hà -  Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam.

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Giới thiệu công nghệ sản xuất Nanochitosan - Amin có hoạt tính cao trong canh tác nông nghiệp an toàn tại Trung tâm Nghiên cứu Đất,  Phân bón và Môi trường phía Nam.

-  Công nghệ phối chế Nanochitosan và axit amin tạo hoạt chất Nanochitosan - Axit amin có hoạt tính cao.

-  Vai trò của Nanochitosan - Amin đối với cây trồng trong quá trình sinh trưởng phát triển cũng như cho năng suất và tăng sức đề kháng. 

Trình bàyTS. Lâm Văn Hà -  Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam.

-  Kết quả ứng dụng Nanochitosan - Amin trên cây hoa, rau và một số loại cây trồng khác. 

-  Tư vấn sử dụng sản phẩm trên một số loại cây trồng.

Trình bày: TS. Trần Thị Tường Linh - Trưởng bộ môn Sinh thái học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sự Phạm TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần VI: Thảo luận.

* Trưng bày:  

-  Các sản phẩm: Nanochitosan - Amin, Nanochitosan - Ca, Siêu đạm humic, Siêu Ca-Bo, Chế phẩm vi sinh phòng trị bệnh.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập