Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

ThS. Phạm Xuân Hưng - Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Phần I: Tình hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Tình hình xử lý phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ hạt lúa cỏ, hạt lúa ma, hạt lúa lẫn nền, hạt cỏ dại) sau thu hoạch trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Thực trạng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Trình bày: ThS. Phạm Xuân Hưng – Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Giới thiệu chế phẩm vi sinh SUMITRI trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

-  Tính khác biệt của chế phẩm: xử lý phụ phẩm nông nghiệp ngay tại đồng ruộng sau thu hoạch.

-  Sản xuất và ứng dụng chế phẩm SUMITRI để làm phân bón trong canh tác lúa, rau màu và thức ăn cho nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm, cá).

-  Hiệu quả và các kết quả ứng dụng vi sinh SUMITRI tại một số đơn vị.

Trình bày: ThS. Phạm Xuân Hưng – Công Ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam.

 

Phần VI: Thảo luận.

* Trưng bày:  

-  Chế phẩm vi sinh SUMITRI – Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và giải thưởng Thách thức Nông nghiệp vùng Mekong (MATCh) năm 2018.

-  Một số sản phẩm vi sinh do PADCO sản xuất và phân phối ra thị trường.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập