Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

PGS.TS. Trần Ngọc Đảm - Phòng nghiên cứu Năng lượng và Môi trường CES Plasma, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (CES Plasma-UTE).

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Công nghệ plasma đã và đang được nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước trong những năm gần đây. Đây là công nghệ có nhiều ưu điểm so với các công nghệ truyền thống như Clo, O3 và tia cực tím. Plasma có hiệu quả cao trong diệt hoặc bất hoạt vi khuẩn và vi sinh vật. Hơn nữa, plasma còn có khả năng ôxy hóa các hợp chất hữu cơ và vô cơ tồn tại trong nước.

Phần I: Tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ plasma trong xử lý nước thải trên thế giới và tại Việt Nam. 
Trình bày: PGS.TS. Trần Ngọc Đảm - Phòng nghiên cứu Năng lượng và Môi trường CES Plasma, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (CES Plasma-UTE). 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ plasma trong xử lý nước thải trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. 
Trình bày: CN. Vũ Thụy Minh Thư - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM 

Phần III: Kết quả nghiên cứu chuyển giao “Hệ thống xử lý nước thải ngành cơ khí, hóa chất bằng công nghệ plasma (CESC)” của Phòng nghiên cứu Năng lượng và Môi trường CES Plasma, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 
- Giới thiệu “Hệ thống xử lý nước thải ngành cơ khí, hóa chất bằng công nghệ plasma (CESC)”. 
- Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và kết quả sử dụng CESC tại một số đơn vị. 
- Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường khi đầu tư hệ thống CESC. 
- Giới thiệu một số đơn vị đã sử dụng hệ thống CESC 
Trình bày: PGS.TS. Trần Ngọc Đảm - Phòng nghiên cứu Năng lượng và Môi trường CES Plasma, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (CES Plasma-UTE). 

Phần IV: Thảo luận 

*Trưng bày: Thiết bị xử lý nước thải công nghệ plasma CESC.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập