Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Nguyễn Thanh Nghị - Giám đốc, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM; ThS. Trần Văn Tuấn - Giảng viên, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Nghiên cứu tạo ra những công nghệ bảo quản sản phẩm nông sản sau thu hoạch là một trong những vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam, giúp làm giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình bảo quản nông sản, đa dạng hóa các sản phẩm của ngành nông nghiệp, làm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong nước và thế giới. Sấy là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình bảo quản và chế biến nông sản. Nhiều hướng nghiên cứu đã được các nhà khoa học vạch ra nhằm tối ưu các nguồn lực sử dụng, trong đó có sấy đảo chiều đa năng.

Phần I: Tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sấy nông sản trên thế giới và tại Việt Nam
1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp và các loại nông sản chủ lực ở Việt Nam.
2. Các phương pháp sấy nông sản đang ứng dụng phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam.
3. Xu hướng phát triển công nghệ sấy nông sản và các chỉ tiêu chất lượng đối với các loại nông sản ở Việt Nam.
Trình bày: TS. Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy nông sản trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế
Trình bày: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

Phần III: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sấy nông sản của Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
1. Cơ sở kỹ thuật và các tiêu chí lựa chọn công nghệ sấy phù hợp với từng loại nông sản: lúa, bắp, đậu phộng, cà phê, ca cao, điều, tiêu….
2. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng và các phương pháp cấp nhiệt cho quá trình sấy nông sản.
3. Đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng phương pháp sấy đảo chiều đa năng trong sản xuất nông sản.
Trình bày: ThS. Trần Văn Tuấn, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

4. Giới thiệu một số đơn vị đã sử dụng công nghệ sấy đảo chiều nông sản và tư vấn đầu tư công nghệ sấy cho đơn vị cụ thể.
Trình bày: TS. Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phần IV: Thảo luận

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập