Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh
ThS. Vũ Huỳnh Kim Long – Đại học Tôn Đức Thắng

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Thực vật là nguồn cung cấp các hợp chất hóa học khác nhau rất có giá trị, dùng để làm dược liệu, chất tạo mùi,...các hợp chất này còn được gọi là các hợp chất thứ cấp. Tuy nhiên, trong tự nhiên, việc sản xuất ra các hợp chất thứ cấp ở thực vật khá ít, không thể đáp ứng các yêu cầu sử dụng với số lượng lớn. 

Phần I: Tổng quan tình hình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các hợp chất thứ cấp

1. Tình hình sử dụng các hợp chất thứ cấp.
2. Phương pháp sản xuất các hợp chất thứ cấp:

- Chiết xuất từ cây trồng.
- Nuôi cấy tế bào.
- Nuôi cấy rễ tóc.
- Phương pháp kích thích sản xuất các hợp chất thứ cấp.

3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất hợp chất thứ cấp – hoạt chất Saponin từ nhân sâm.

Trình bày: TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng nhân sâm trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

Trình bày: ThS. Trần Phương Ngọc – Trung tâm Thông tin và Thống kê KH & CN TP. HCM

Phần III: Nghiên cứu tạo rễ tóc sâm Ngọc linh và nhân nhanh sinh khối thu nhận hợp chất thứ cấp saponin

1. Nghiên cứu tạo các dòng rễ tóc sâm Ngọc Linh.
2. Thành phần hoạt chất saponin trong rễ tóc sâm Ngọc Linh.
3. Ảnh hưởng của các yếu tố lên sự nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh.

Trình bày: TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

4. Các phương pháp chiết xuất, phân tích và đánh giá chất lượng sâm Ngọc Linh.

Trình bày: ThS. Vũ Huỳnh Kim Long –  Đại học Tôn Đức Thắng 

Phần IV: Thảo luận

Trưng bày: Các sản phẩm đồ uống chức năng và rượu được sản xuất thử nghiệm từ rễ tóc sâm Ngọc Linh.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập