Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Chung Anh Dũng-Trưởng phòng NC Công nghệ sinh học, Viện KHKTNN miền Nam Ths. Diệp Tấn Toàn- Quản lý trại bò sữa công nghệ cao Israel, Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng-vật nuôi TPHCM

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Phần I. Tổng quan về ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên thế giới và tại Việt Nam
1.    Giới thiệu công tác chọn giống gia súc: từ phương pháp truyền thống (chọn lọc dựa trên kiểu hình (phenotype) đến chọn giống theo phương pháp hiện đại (chọn lọc kết hợp giữa kiểu gen và kiểu hình).
2.    Hiện trạng ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên thế giới và tại Việt Nam. 
Trình bày: TS. Chung Anh Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Phần II. Phân tích xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. 
Trình bày: Ths.Trần Phương Ngọc - Trung  tâm Thông  tin và Thống kê KH&CN TP. HCM

Phần III. Nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam.
1.    Ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc để ngăn ngừa các bệnh di truyền. Kết quả cụ thể, hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
2.    Ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc để nâng cao khả năng sản xuất. Kết quả cụ thể, hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
Trình bày: TS. Chung Anh Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

3.    Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa và kết quả đạt được tại Trại bò sữa công nghệ cao Israel.
Trình bày: Ths. Diệp Tấn Toàn - Quản lý Trại bò sữa công nghệ cao Israel, Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống cây trồng-Vật nuôi TP.HCM

Phần IV. Thảo luận

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập