Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Lại Quốc Đạt- Phó Trưởng Khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Ông Nguyễn Cửu Khuê- Công ty TNHH Bắc Nam

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Trong những năm qua, nông nghiệp nước ta đã phát triển với tốc độ khá, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, các nguồn lực còn chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả, tổn thất sau thu hoạch còn lớn, cả về số lượng và chất lượng. 

Nguyên nhân, bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, khó khăn cho tổ chức ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa để giảm tổn thất sau thu hoạch, còn có nhận thức chưa cao của các cấp, các ngành và người dân về vấn đề này. Để sớm khắc phục tồn tại, yếu kém nêu trên, ngày 23/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Trong đó, việc ứng dụng các kỹ thuật bảo quản tiên tiến là một trong các giải pháp đã được xác định. 

Để hưởng ứng chủ trương này, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Xu hướng ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản", với chương trình chi tiết như sau:
Phần I: Tổng quan về ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản sau thu hoạch trên thế giới và tại Việt Nam
Trình bày: TS. Lại Quốc Đạt- Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa TP.HCM

Phần II: Phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ sấy nông sản, thủy sản trên cơ sở số liệu sáng 
chế quốc tế

Trình bày:  CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN TP. HCM

Phần III: Các phương pháp sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản tại khoa Kỹ thuật Hóa học – Đại học Bách khoa TP.HCM
1.    Kỹ thuật sấy bằng hơi quá nhiệt trong quá trình sấy nông sản, thủy sản

2.    Kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp có sự hỗ trợ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời trong quá trình sấy nông sản, thủy sản

3.    Đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng các phương pháp sấy nông sản và thủy sản
Trình bày: TS. Lại Quốc Đạt- Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa TP.HCM

4.    Giới thiệu một số sản phẩm rau mùi được sấy bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp có sự hỗ trợ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời
Trình bày: Ông Nguyễn Cửu Khuê- Công ty TNHH Bắc Nam

Phần IV: Thảo luận 

* Trong khuôn khổ sự kiện có trưng bày thực tế một số sản phẩm rau sấy và hoạt động tham quan mô hình thiết bị sấy tại Đại học Bách khoa TP.HCM cho các đại biểu quan tâm.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập