Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Lê Quý Kha- Phó Viện Trưởng Viện KHKTNN miền Nam TS. Nguyễn Công Thành- Trưởng phòng NC cây công nghiệp Viện KHKTNN miền Nam Ths. Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Cọp Sinh Thái

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Phần I. Tổng quan tình hình sản xuất và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trên thế giới và tại Việt Nam. 
Trình bày: TS. Lê Quý Kha- Phó Viện Trưởng Viện KHKTNN miền Nam 

Phần II. Phân tích xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm hữu cơ trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. 
Trình bày: Ths.Trần Phương Ngọc-Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM 

Phần III. Giới thiệu một số mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. 
1. Mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa hữu cơ trong hệ thống lúa, tôm tại Trà Vinh. 
2. Các mô hình triển vọng sản xuất hữu cơ: tiêu, điều, bưởi da xanh và tôm hữu cơ. 
Trình bày: TS. Nguyễn Công Thành- Trưởng phòng NC cây công nghiệp Viện KHKTNN miền Nam 

3. Tổ chức thực hiện chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ của Công ty TNHH SXTMDVXD Cọp Sinh Thái. 
- Tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 
- Đăng kí chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế. 
- Liên kết tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. 
Trình bày: Ths. Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Công ty TNHH SXTMDVXD Cọp Sinh Thái 

Phần IV. Thảo luận 

Một số sản phẩm sẽ được trưng bày minh họa tại sự kiện này là: 
- Gạo hữu cơ Ecorice đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Châu Âu (EU-organic), Mỹ (USDA-NOP organic) và Nhật (JAS organic). 
- Bộ sản phẩm phân bón hữu cơ có chứng nhận hữu cơ quốc tế OMRI và Nhật (JAS).

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập