Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu- Nguyên Trưởng ban ứng dụng và triển khai công nghệ Viện Hàn Lâm KH &CN Việt Nam

TS. Lê Quý Kha- Phó Viện Trưởng Viện KHKTNN miền Nam

• Nội dung chương trình bao gồm các phần:

Phần I. Tổng quan về công nghệ nano kim loại trong nông nghiệp
1.    Tình hình ứng dụng công nghệ nano quy mô lớn trong nông nghiệp trên thế giới và triển vọng phát triển tại Việt Nam.
2.    Những nội dung đang được nghiên cứu ứng dụng nano trong trồng trọt, chăn nuôi tại Việt Nam.
Trình bày: PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu- Nguyên Trưởng ban ứng dụng và triển khai công nghệ Viện Hàn Lâm KH &CN Việt Nam

Phần II. Phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. 
Trình bày: ThS. Trần Phương Ngọc-Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN TP. HCM

Phần III. Giới thiệu sản phẩm và kết quả ứng dụng vi lượng dưới dạng nano trong trồng trọt và thủy sản
1.  Giới thiệu sản phẩm vi lượng dưới dạng nano
2.  Kết quả nghiên cứu ứng dụng sản phẩm vi lượng dưới dạng nano trên một số cây trồng và thủy sản của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam (IAS) liên kết với Công ty Cổ phần  Nông Nghiệp Việt Nam UKR (VUAGRO). 
Trình bày: TS. Lê Quý Kha- Phó Viện Trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
                  TS. Hoàng Thị Lụa – Chuyên gia Nông nghiệp - Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam - URK


3.    Kết quả nghiên cứu ứng dụng sản phẩm nano phức hợp trên một số cây trồng cạn của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam (IAS) liên kết với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Trình bày: TS. Lê Quý Kha- Phó Viện Trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu- Nguyên Trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)


Phần IV. Thảo luận

*Trưng bày:  Sản phẩm vi lượng dạng nano: Nano -1, Nano-2, Nano-3, Nano-4, Nano-5.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập