Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự gắn kết công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn nhân loại, trong đó có lĩnh vực y tế. Vì thế, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của thời đại đang là nhu cầu cấp thiết của các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức đối với ngành y tế trong chuyển đổi số, góp phần hỗ trợ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có được thông tin tổng quan về xu hướng công nghệ y tế trên thế giới và tại Việt Nam, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI), đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo phân tích xu hướng công nghệ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tại TP.HCM và cả nước.

Nội dung của Hội thảo gồm hai phần chính: (1) Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ dựa trên số liệu sáng chế do CESTI thực hiện, (2) Các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp công nghệ sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các công nghệ sẵn sàng chuyển giao.

 

Trung tâm trân trọng kính mời chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tham gia báo cáo, giới thiệu các giải pháp công nghệ tại sự kiện. Thông tin đăng ký theo form dưới đây:

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập