Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố diễn ra trong kỳ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỲ 11/2022:

1. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện sớm bệnh mắt

Mắt là một trong năm giác quan của con người, tuy nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng nhằm quan sát, thu nhận hình ảnh và hỗ trợ con người phản ứng với môi trường xung quanh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và y học hiện đại, việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt đã ngày càng tốt hơn, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và phát hiện sớm sự tiến triển của một số bệnh lý gây mù lòa không thể phục hồi.

2. Đôi nét về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển bền vững là chủ đề mang tính toàn cầu, cũng là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia. Sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được Chính phủ xác định là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Sản xuất và tiêu dùng bền vững được xem là giải pháp đảm bảo nguồn tài nguyên cho các thế hệ sau.

3. Cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân - Phần 2: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại TP.HCM

Là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, TP.HCM hiện có 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) Thành phố ngày càng được nâng cao, trong đó, việc đánh giá CBCC đã dần đi vào nề nếp và coi trọng hơn về kết quả thực thi công vụ.

4. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ: thi tuyển lãnh đạo, quản lý

Các mục tiêu chính: Phát hiện, thu hút, lựa chọn người thực sự có năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh cục bộ khép kín; và Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị cấp phòng và tương đương tại TP.HCM (năm 2022) và mở rộng ra cấp sở, cấp huyện và tương đương (năm 2023) sẽ được thực hiện qua Đề án thí điểm, vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Trao đổi

Theo các chuyên gia, đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ gắn liền với hệ thống quản lý thực thi công vụ theo kết quả. Quản lý theo kết quả đầu ra sẽ chuyển từ việc chú trọng các yếu tố đến đầu vào hoặc các hoạt động đã/đang triển khai để thực hiện chính sách sang kết quả đầu ra hoặc tác động mà các chính sách/kế hoạch hướng tới…

Xem toàn văn Thông tin chuyên đề KH,CN và ĐMST số 11/2022

   

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập