Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố diễn ra trong kỳ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỲ 01/2021:

1. Chống Covid-19: Cuộc đua vaccine

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối mặt với làn sóng thứ 4, thứ 5 của đại dịch Covid-19, bên cạnh những lo lắng về tốc độ, khả năng lây nhiễm cao của những biến thể virus mới, đã ghi nhận những tín hiệu vui về vaccine đặc hiệu. Trong đó, có cả các loại vaccine của Việt Nam…

2. Hợp tác “3 nhà” trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Thương mại hóa thành công các kết quả nghiên cứu là bài toán lớn, không chỉ của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp ứng dụng hay cơ quan nhà nước, mà cần sự phối hợp toàn diện từ tất cả các bên. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa “3 nhà” (nhà nước – nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

3. TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng AI hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 và là xu thế phát triển tất yếu hiện nay, có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế-xã hội. Theo xu thế này, TP.HCM đang đẩy mạnh những hoạt động nghiên cứu, ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý đô thị, và phát triển kinh tế xã hội. Những thành quả bước đầu trong nghiên cứu, ứng dụng AI là cơ sở để Thành phố bứt phá trong tương lai, hướng đến đô thị thông minh vào năm 2025.

4. Đổi mới hoạt động kết nối cung – cầu tại Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đã được Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM tổ chức trong năm 2020. Trong đó, nổi bật nhất là chuỗi sự kiện “Cà phê công nghệ”, với việc đổi mới các hoạt động xúc tiến kết nối cung – cầu công nghệ theo các loại hình “đa dạng nguồn cung – đa dạng nhu cầu”.

5. Đa dạng các hoạt động thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ tại Thành phố

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về sở hữu trí tuệ (SHTT) được TP.HCM đặc biệt chú trọng để nâng cao nhận thức và quản lý tài sản trí tuệ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

6. Vaccine Việt: “…sánh vai cùng các cường quốc 5 châu…”

Những ngày này, khi mà cả nước đang bước vào làn sóng thứ 3 của dịch Covid-19 (với các quốc gia khác đã là làn sóng thứ 4, thứ 5…), cái tên Việt Nam thêm lần nữa được ghi dấu vào bản đồ công nghệ cao của thế giới trong phục vụ y học: vaccine phòng ngừa Covid-19.

Xem toàn văn Thông tin chuyên đề KH,CN và ĐMST số 01/2021

   

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập