Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố diễn ra trong kỳ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỲ 05/2021:

1. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. TP.HCM là địa phương đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với chủ trương hướng đến một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, trong đó tập trung phát triển giống cây trồng, vật nuôi để trở thành ngành kinh tế đặc thù.

2. Infographic - Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 4/2021

3. “Số hóa” việc phân loại rác và thu gom phế liệu

80% rác thải của các đô thị nước ta, do chưa được phân loại từ nguồn, nên thường được xử lý bằng cách chôn lấp, gây tác hại lâu dài đến môi trường. Đây là cơ hội phát huy tác dụng của những người thu gom phế liệu. Tuy nhiên, việc thu gom truyền thống tốn rất nhiều thời gian và công sức. Sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ phân loại rác từ nguồn, liên kết mạng lưới, giúp người thu gom chủ động trong giao dịch,…GRAC và VECA là những startup tiên phong nhằm giúp giải quyết tốt hơn vấn đề rác thải tại TP.HCM.

4. Phát triển công nghệ và vật liệu mới cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền

TP.HCM đang kêu gọi các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp phát triển vật liệu và công nghệ mới, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở vừa túi tiền cho người thu nhập thấp. Đây là giải pháp thiết thực nhằm phát triển nguồn cung nhà ở xã hội vốn rất khan hiếm hiện nay.

5. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Doanh nghiệp TP.HCM cần đẩy mạnh các hoạt động năng suất, chất lượng

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã góp phần tạo nên phong trào năng suất chất lượng, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam. Để được trao giải, doanh nghiệp luôn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, sẵn sàng hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tuy chiếm tỉ lệ khá lớn so với cả nước, nhưng số doanh nghiệp TP.HCM đạt giải còn chưa tương xứng.

Nhận định

Xác định việc xử lý, phân loại rác thải đầu nguồn là rất quan trọng, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh công tác này. Từ năm 2018, Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành. Tuy nhiên, đến nay, dù ý thức của một bộ phận người dân đã được nâng cao, nhưng việc phân loại rác ở Thành phố nhìn chung vẫn còn gặp khó, nhất là ở khâu thu gom...

Xem toàn văn Thông tin chuyên đề KH,CN và ĐMST số 05/2021

   

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập