Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố diễn ra trong kỳ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỲ 05/2022:

1. Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Nhiều chương trình, hoạt động đã được thiết kế và triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp - trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hóa các thành tựu KH&CN vào cuộc sống - tiếp nhận chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

2. Infographic - Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 04/2022

3. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững: Canh tác hữu cơ

Sản xuất, canh tác hữu cơ đang là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp thế giới. Không đứng ngoài cuộc, Việt Nam cũng từng bước đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nguồn sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng nội địa, cũng như xuất khẩu.

4. Nông nghiệp hữu cơ: Sân chơi cho thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Trong sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giúp phòng trừ sâu bệnh gây hại, tăng năng suất cây trồng và bảo quản nông sản. Tuy nhiên, việc lạm dụng, không tuân thủ kỹ thuật sử dụng, nhất là các loại thuốc BVTV hóa học, sẽ gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thuốc BVTV sinh học là giải pháp cần đẩy mạnh, nhất là trong xu thế phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay.

5. Hộ chiếu vaccine: Bước tái hòa nhập thế giới sau đại dịch

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành làm việc với cơ quan chức năng các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… để công nhận lẫn nhau về “hộ chiếu vaccine”, chuẩn bị cho việc tái hòa nhập các hoạt động kinh tế thế giới. Đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã có thể sử dụng được ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhận định

Bệnh dịch lui dần cũng là lúc các hoạt động kinh tế - xã hội cần được gấp rút triển khai để đưa đất nước tái hòa nhập với thế giới. Ở ngành nông nghiệp, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực này của Việt Nam đạt từ 2,8-3%/năm, thuộc nhóm có tốc độ phát triển cao của thế giới. Tuy nhiên, trong ngành nông nghiệp, nhiều quốc gia trên thế giới đã bước vào cuộc cách mạng nông nghiệp hữu cơ, với những bước tiến vượt trội (hơn 71 triệu ha canh tác hữu cơ, tương đương khoảng 1,5% tổng diện tích canh tác, hơn 186 quốc gia phát triển các dòng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,...)…

Xem toàn văn Thông tin chuyên đề KH,CN và ĐMST số 05/2022

   

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập