Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra NC&PT là:

 1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:
  • Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện hàn lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác); 

  • Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);

  • Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (các trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm, … về: Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; ...)

 2. Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 3. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác;
 4. Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 5. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này.

 

Thời gian điều tra

Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày 01/8/2018. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/8/2018.

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Quyết định 1154/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Danh sách đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập