Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Phương thức thực hiện:

Cách 1: Thực hiện điều tra thống kê trực tuyến

Bước 1: Vui lòng Đăng nhậptài khoản của Tổ chức KH&CN

(Thông tin Tài khoản của Tổ chức KH&CN đã được gửi qua email của tổ chức/người đại diện của tổ chức trong các đợt báo cáo/điều tra thống kê trước đây)

Nếu không nhớ thông tin Tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận thống kê KH&CN: 028-38297040(ext: 222) để được hỗ trợ.

Bước 2: Nhấp vào "Mẫu phiếu điều tra NC&PT năm 2020" trong mục "BIỂU MẪU ONLINE" và nhập đầy đủ thông tin trong phiếu điều tra.

Bước 3: Lưu, xuất file PDF và gửi văn bản có đóng dấu xác nhận về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM.

 

Cách 2: Tải phiếu điều tra (File Word)

Bước 1: Tải phiếu điều tra theo link: Mẫu phiếu số 01/NCPT/2020Hướng dẫn điền phiếu điều tra

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phiếu điều tra.

Bước 3: Gửi văn bản có đóng dấu xác nhận về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM.

 

------------------------------------------------------------

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM đã giao Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 theo công văn số 1657/SKHCN-TTTT:

Công văn 1657/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020

 

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra NC&PT là:

 1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:
  • Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện hàn lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác); 

  • Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);

  • Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (các trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm, … về: Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; ...)

 2. Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 3. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác;
 4. Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển;
 5. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này.

 

Thời gian điều tra

Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/7/2020. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Kết quả thống kê

[Infographic] Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018

Tài liệu liên quan

[Infographic] Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018
Quyết định 1154/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Danh sách đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập