Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hệ thống Thông tin Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển là một trong những chuyên trang chính của Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là kênh thông tin về thống kê khoa học và công nghệ hoàn toàn miễn phí đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định, quản lý, điều hành những vấn đề liên quan đến KH&CN của TP. HCM; nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, hệ thống còn hướng đến việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân liên quan đến những vấn đề về KH&CN.

 

Hệ thống Thông tin Thống kê Khoa học và Công nghệ giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin, khai thác các tài nguyên thông tin, thực hiện các nhiệm vụ thống kê cũng như tham gia các cuộc điều tra thống kê trực tuyến ngay trên trang web nhờ những tính năng nổi bật:

 1. Trang chủ: Giao diện trang chủ thể hiện rõ ràng, thuận tiện cho người dùng truy cập những thông tin mới nhất về hoạt động Thống kê Khoa học và Công nghệ; chuyển ngay đến những tính năng nổi  bật của hệ thống là “thống kê trực tuyến” và “phân tích thống kê” 

 2. Nhiệm vụ thống kê: Các tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện Chế độ báo cáo thống kê; Điều tra thống kê có thể nhanh chóng truy cập, tìm hiểu toàn bộ thông tin liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của mình.

 3. Điền phiếu trực tuyến: Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng tham gia Chế độ báo cáo thống kê hay các cuộc điều tra có thể đăng nhập và điền phiếu trực tuyến ngay trên các biểu mẫu thống kê được đăng tải.

 4. Phân tích thống kê: Người dùng xem các kết quả thống kê và đặc biệt là thực hiện những phân tích nâng cao trong các cơ sở dữ liệu thống kê tùy theo nhu cầu.

 5. Tập huấn: Cập nhật thông tin, tài liệu hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về thống kê KH&CN, giúp người dùng tận dụng các tài nguyên thông tin.

 6. Văn bản thống kê: Tổng hợp các văn bản pháp luật về chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, đặc biệt là của TP.HCM liên quan đến các hoạt động thống kê KH&CN.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập