Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là bộ phận quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là hoạt động có tính hệ thống và sáng tạo được thực hiện nhằm làm tăng khối lượng tri thức, bao gồm tri thức của con người, văn hóa và xã hội, và sử dụng những tri thức này để tạo ra những ứng dụng mới.

 

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo, quản lý; nhà nghiên cứu và doanh nghiệp về nguồn nhân lực NC&PT, kinh phí cho NC&PT trên địa bàn Thành phố, chuyên đề “Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2018” được biên soạn gồm 3 chương như sau:

1. Nhân lực nghiên cứu và phát triển

2. Chi cho nghiên cứu và phát triển

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

Số liệu thống kê hoạt động NC&PT trên địa bàn TP. HCM trình bày trong chuyên đề này được trích xuất từ dữ liệu các cuộc điều tra NC&PT năm 2012, 2014, 2016 và 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đối với các tổ chức KH&CN (bao gồm các tổ chức NC&PT; các đại học, học viện, cao đẳng; các tổ chức dịch vụ KH&CN có hoạt động NC&PT, các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động NC&PT trên địa bàn TP. HCM).

 

R&D 2012-2018_1
R&D 2012-2018_1
R&D 2012-2018_2
R&D 2012-2018_2
R&D 2012-2018_3
R&D 2012-2018_3
R&D 2012-2018_4
R&D 2012-2018_4
R&D 2012-2018_5
R&D 2012-2018_5
R&D 2012-2018_6
R&D 2012-2018_6
R&D 2012-2018_7
R&D 2012-2018_7
R&D 2012-2018_8
R&D 2012-2018_8
R&D 2012-2018_9
R&D 2012-2018_9
R&D 2012-2018_10
R&D 2012-2018_10
R&D 2012-2018_11
R&D 2012-2018_11
R&D 2012-2018_12
R&D 2012-2018_12
R&D 2012-2018_13
R&D 2012-2018_13
R&D 2012-2018_14
R&D 2012-2018_14
R&D 2012-2018_15
R&D 2012-2018_15
R&D 2012-2018_16
R&D 2012-2018_16
R&D 2012-2018_17
R&D 2012-2018_17
R&D 2012-2018_18
R&D 2012-2018_18
R&D 2012-2018_19
R&D 2012-2018_19
R&D 2012-2018_20
R&D 2012-2018_20
R&D 2012-2018_21
R&D 2012-2018_21
R&D 2012-2018_22
R&D 2012-2018_22
R&D 2012-2018_23
R&D 2012-2018_23
R&D 2012-2018_24
R&D 2012-2018_24
R&D 2012-2018_25
R&D 2012-2018_25
R&D 2012-2018_26
R&D 2012-2018_26
R&D 2012-2018_27
R&D 2012-2018_27
R&D 2012-2018_28
R&D 2012-2018_28
R&D 2012-2018_29
R&D 2012-2018_29
R&D 2012-2018_30
R&D 2012-2018_30
R&D 2012-2018_31
R&D 2012-2018_31
R&D 2012-2018_32
R&D 2012-2018_32
Previous Next Play Pause

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập