Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC KH&CN THUỘC ĐỐI TƯỢNG
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ 
BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ KH&CN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12/2018)

Nguồn dữ liệu:  Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019

Đơn vị tính: người

Ghi chú:

- Chỉ tính những người trong các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN.

- Để phân tích nhân lực hoạt động KH&CN theo cấp quyết định thành lập, loại hình tổ chức, lĩnh vực nghiên cứu, thành phần kinh tế , vui lòng sử dụng công cụ phân tích nâng cao

1. Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK 

2. Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh

3. Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo chế độ làm việc

4. Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo chế độ làm việc

5. Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo quốc tịch

6. Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo quốc tịch

7. Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo lĩnh vực đào tạo

8. Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo lĩnh vực đào tạo

9. Số người trong các tổ chức KH&CN theo trình độ chuyên môn và theo độ tuổi

10. Số người trong các tổ chức KH&CN theo chức danh và theo độ tuổi

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập