Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TẠI TP.HCM NĂM 2021 

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2021)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp thông tin của 78 tổ chức KH&CN và 8 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 tại TP.HCM.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN và một số đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 tại TP.HCM.

- Bộ dữ liệu bao gồm 2 tiêu chí phân tích: Loại hình tổ chức và Loại hình kinh tế

 

Tổng quan kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP.HCM năm 2021" sử dụng công cụ OLAP: 

 

Để thực hiện phân tích trực tuyến với bộ dữ liệu "Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP.HCM năm 2021", vui lòng nhấp vào tên bảng dữ liệu muốn sử dụng bên dưới:

- Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP.HCM năm 2021

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập