Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CHI CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TẠI TP.HCM NĂM 2019 

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2019)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp thông tin của 115 tổ chức KH&CN và 7 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP.HCM năm 2020.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN và một số đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP.HCM năm 2020.

- Bộ dữ liệu bao gồm 2 tiêu chí phân tích: Loại hình tổ chức và Loại hình kinh tế

 

Tổng quan chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Chi cho NC&PT tại TP.HCM năm 2019 chia theo Nguồn cấp kinh phí" sử dụng công cụ OLAP: 

 

Để thực hiện phân tích trực tuyến với các tiêu chí khác, vui lòng nhấp vào tên bảng dữ liệu muốn sử dụng bên dưới:

- Chi cho nghiên cứu và phát triển tại TP.HCM năm 2019 chia theo loại chi

- Chi cho nghiên cứu và phát triển tại TP.HCM năm 2019 chia theo lĩnh vực nghiên cứu

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập