Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Số liệu thống kê ngành KH&CN của TP. HCM năm 2018 được tổng hợp từ dữ liệu của chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019 áp dụng đối với các tổ chức có đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN TP. HCM theo quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN (bao gồm dữ liệu của một số tổ chức thuộc các Bộ, ngành Trung ương) và từ hồ sơ hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ theo 9 biểu như sau:
BM01
BM01
BM02
BM02
BM03
BM03
BM04
BM04
BM05
BM05
BM06
BM06
BM07
BM07
BM09
BM09
BM10
BM10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập