Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Số liệu thống kê ngành KH&CN của TP. HCM năm 2019 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo trong năm 2019 của các tổ chức KH&CN do TP. HCM quản lý và từ hồ sơ hành chính của Sở KH&CN TP. HCM tính đến 31/12/2019 theo quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN hàng năm.

Số liệu tổng hợp được biểu diễn bằng các biểu đồ trực quan như sau:

 

SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tính đến ngày 31/12/2019, có 311 tổ chức KH&CN do thành phố quản lý, trong đó hơn 70% là các tổ chức KH&CN ngoài nhà nước và gần 50% các tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

  

SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tính đến ngày 31/12/2019, có 7.713 người đang làm việc trong các tổ chức KH&CN do TP. HCM quản lý (theo số liệu báo cáo thực tế của 198/311 tổ chức KH&CN), trong đó có 3.613 nhân lực là nữ, trình độ thạc sĩ và đại học chiếm đa số với tỷ lệ lần lượt là 33% và 41% chủ yếu tập trung 2 lĩnh vực khoa học KT&CN và khoa học xã hội. Về độ tuổi của nhân lực hoạt động KH&CN, đa phần là nhóm tuổi từ 36-55, chiếm 48,6%.

 

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng chi ngân sách thành phố cho hoạt động KH&CN năm 2019 là 1872 tỷ đồng, trong đó hơn 50% là chi cho hoạt động đầu tư phát triển KH&CN, còn lại là chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của thành phố.

 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trong năm 2019, có 388 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/thành phố được thực hiện, trong đó 2 lĩnh vực được nghiên cứu chính là khoa học kỹ KT&CN (31,2%) và khoa học nông nghiệp (27,3%).

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Theo số liệu báo cáo thực tế của 198/311 tổ chức KH&CN do TP. HCM quản lý, trong năm 2019, có 41 nhiệm vụ KH&CN hợp tác thực hiện với các tổ chức nước ngoài với tổng kinh phí là 243,9 tỷ đồng, trong đó đa phần là các nhiệm vụ hợp tác trong lĩnh vực khoa học xã hội. Mặc dù số lượng nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực khoa học KT&CN không nhiều nhưng kinh phí cho các nhiệm vụ trong trong lĩnh vực này chiếm phần lớn. Ngoài ra, kinh phí hợp tác các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu từ Nhật Bản (36,2%), Ngân hàng thế giới (23,4%) và Ủy ban Châu Âu (18%).

 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tính đến 31/12/2019, có 85 doanh nghiệp KH&CN đã đăng ký tại Sở KH&CN TP. HCM, trong đó có 17 doanh nghiệp mới đăng ký năm 2019. Gần 50% doanh nghiệp KH&CN hoạt động trong ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo, khoảng 25% doanh nghiệp hoạt động trong ngành Thông tin và Truyền thông.

 

NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Tính đến 31/12/2019, tại TP. HCM có 2.983 người hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 95% nhân lực này làm việc trong lĩnh vực Ứng dụng, dịch vụ; 84,4% làm việc trong ngành Y tế. Người làm việc trong lĩnh vực này đa phần trong các đơn vị thuộc thành phần kinh tế nhà nước (60,4%), khu vực ngoài nhà nước chiếm 35,6%, chỉ 4% người làm việc trong các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập