Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh là một xu thế không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành của doanh nghiệp nhằm đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (phối hợp với Cục Thống kê TP.HCM) trên 3.690 doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019, 71,5% doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) chiếm 52% (Hình 1).

Hình 1. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

 

Sự phát triển của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử tác động mạnh đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ có CNTT mà việc giao dịch, kiểm soát hàng hóa giữa người mua và người bán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế đều trên 40%. Trong đó, ngành tài chính-ngân hàng-bảo hiểm và nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, với 67% doanh nghiệp có ứng dụng CNTT, thấp nhất là ngành kinh doanh bất động sản, với tỷ lệ 42,4% doanh nghiệp (Hình 2).

Hình 2. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng CNTT, theo ngành kinh tế

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Phân theo loại hình doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy mức độ ứng dụng CNTT chiếm tỷ lệ cao nhất là trong các doanh nghiệp nhà nước (64,8%), kế đến là các doanh nghiệp ngoài nhà nước (54%) và thấp nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (45,9%).

Hình 3. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin chia theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Về tình hình nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, trong tổng số 3.690 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ có khoảng 1% doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao, với tổng giá trị nhập khẩu khoảng hơn 90 nghìn tỷ (34 doanh nghiệp, bình quân 24 tỷ đồng/doanh nghiệp). Doanh nghiệp có giá trị nhập khẩu lớn nhất trong năm 2019 là 74 tỷ đồng.

Một số sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao được nhập khẩu năm 2019 bởi các doanh nghiệp trong 4 ngành kinh tế trọng yếu tại TP.HCM có thể kể đến như sau: Máy rang hạt điều, máy tách màu, phân loại hạt điều; Dây chuyền trộn cà phê,… (ngành Chế biến tinh lương thực, thực phẩm); Máy thổi tự động, máy ép tự động,…(ngành Hóa nhựa - cao su); Máy tiện tự động, máy CNC,…(ngành Cơ khí chế tạo- tự động hóa); Chíp điện tử, tấm tinh thể lỏng, wafer,…(ngành Công nghệ thông tin- Điện tử viễn thông).

Duy Sang

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập