Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các văn bằng chứng nhận áp dụng các hệ thống quản trị chất lượng (HT QTCL) được xem như “giấy thông hành”, thể hiện uy tín, giúp nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (DN).

 

Mục đích của HT QLCL là nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động của DN từ chiến lược, mục tiêu, nguồn nhân lực đến sản xuất, bán hàng... Việc áp dụng các HT QLCL mang lại nhiều lợi ích cho DN như giảm thiểu các giấy tờ và thủ tục rườm rà, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, hạn chế sự phụ thuộc của con người… Điều này giúp DN vận hành trơn tru, hiệu quả và phát triển bền vững.

Các HT QLCL hiện nay đang được Việt Nam và một số nước trên thế giới áp dụng: ISO 9000 (Quản lý chất lượng), ISO/IEC 17025 (Quản lý chất lượng phòng thử nghiệm), ISO 14000 (Quản lý môi trường), ISO 45000 (Quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp), ISO 27000 (Quản lý an ninh thông tin), ISO 50000 (Quản lý năng lượng).

Kết quả khảo sát năm 2019 trên 3.690 DN tại TP.HCM của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (phối hợp Cục Thống kê TP.HCM) cho thấy: khoảng 12,3% DN có áp dụng HT QTCL được cấp giấy chứng nhận.

Xét về lĩnh vực hoạt động, trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, trung bình khoảng 31,17% các DN có áp dụng HT QTCL. Trong đó, tỷ lệ cao nhất thuộc về ngành Chế biến tinh lương thực, thực phẩm (40,39%) và tỷ lệ thấp nhất là 24,9% thuộc về ngành Cơ khí chế tạo- tự động hóa. Trong 9 ngành dịch vụ, trung bình chỉ có 4,81 % DN được cấp giấy chứng nhận HT QTCL. Trong đó, đứng đầu là ngành Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ (6,23%) và thấp nhất là ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2,79%) (Hình 1).

Hình 1. Tỷ lệ DN có áp dụng HT QTCL được cấp giấy chứng nhận trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ tại TP.HCM năm 2019

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo loại hình DN, nhìn chung, tỷ lệ DN nhà nước áp dụng các hoạt động quản trị chất lượng cao hơn so với các thành phần DN khác. Tỷ lệ DN nhà nước có giấy chứng nhận HT QTCL chiếm 39,05%. Trong khi đó, tỷ lệ các DN có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu giấy chứng nhận HT QTCL đạt 17,17% và DN ngoài nhà nước là 9,72% (Hình 2).

Hình 2. Tỷ lệ DN có áp dụng HT QTCL được cấp giấy chứng nhận tại TP.HCM năm 2019 phân theo loại hình DN

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo quy mô DN, kết quả khảo sát cho thấy, DN lớn có tỷ lệ áp dụng HT QTCL cao nhất (37,77%), tiếp theo là DN vừa ( 20,72%), DN nhỏ (7,29%) và DN siêu nhỏ có tỷ lệ áp dụng thấp nhất (0,81%) (Hình 3).

Hình 3. Tỷ lệ DN có áp dụng HT QTCL được cấp giấy chứng nhận tại TP.HCM năm 2019 phân theo quy mô DN

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Như Hà

Tài liệu tham khảo:

[1] Báo cáo về hoạt động KH&CN của TP.HCM năm 2020.
[2] Có nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không? https://lavan.com.vn/he-thong-quan-ly-chat-luong-trong-doanh-nghiep/

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập