Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi tắt là KCN, KCX, KCNC) giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Với gần 1.500 nhà máy, 300.000 lao động, 10.000 chuyên gia, trong giai đoạn 2016-2020, khu vực này đã đóng góp hơn 89 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Thành phố, tốc độ tăng trưởng đóng góp bình quân 7% một năm.

 

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (phối hợp Cục Thống kê TP.HCM) trên 3.690 doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM, trong giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng giá trị gia tăng (GTGT) trên vốn và tăng trưởng bình quân năng suất lao động (NSLĐ) của các DN thuộc các KCN, KCX, KCNC cao hơn các DN nằm bên ngoài. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân một năm về GTGT trên vốn và NSLĐ của các DN thuộc các KCN, KCX, KCNC lần lượt đạt là 5,99% và 24,53%; những con số này đối với các DN bên ngoài chỉ ở mức 3,53% và 15,16% (Hình 1).

Hình 1. Tăng trưởng GTGT trên vốn và NSLĐ của các DN trong và ngoài KCN, KCX, KCNC tại TP.HCM giai đoạn 2016-2019

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét riêng từng nhóm DN thuộc các KCN, KCX, KCNC: các DN tại KCNC có tốc độ tăng trưởng GTGT trên vốn và tốc độ tăng trưởng NSLĐ cao nhất. Giai đoạn 2016-2019, chỉ các DN trong KCNC có tốc độ tăng trưởng GTGT trên vốn dương, đạt 19,23%, trong khi tốc độ tăng trưởng GTGT trên vốn của các DN trong KCX, KCN đều âm.

Về tăng trưởng NSLĐ trong giai đoạn 2016-2019, bình quân tăng trưởng NSLĐ của DN trong KCNC đạt 37,18%, cao hơn 1,8 lần DN trong các KCN (20,18%/năm) và gấp 8,9 lần các DN trong các KCX (4,18%/năm) (Hình 2).

Hình 2. Tăng trưởng GTGT trên vốn và NSLĐ của các DN trong KCN, KCX, KCNC tại TP.HCM giai đoạn 2016-2019

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Xét theo lĩnh vực, NSLĐ của các DN về chế biến tinh lương thực, thực phẩm; hóa nhựa-cao su; thông tin, truyền thông; dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động chuyên môn KH&CN; giáo dục-đào tạo trong các KCN, KCX, KCNC cao hơn các DN cùng lĩnh vực ở ngoài KCN, KCX, KCNC. Một số lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng NSLĐ bình quân của các DN trong các KCN, KCX, KCNC thấp hơn so với các DN bên ngoài là: cơ khí chế tạo-tự động hóa; công nghệ thông tin-điện tử viễn thông; thương nghiệp-sửa chữa xe có động cơ; vận tải kho bãi; tài chính-ngân hàng-bảo hiểm; y tế; nông nghiệp và các lĩnh vực khác (Hình 3).

Hình 3. NSLĐ của các DN trong KCN, KCX, KCNC tại TP.HCM năm 2019 phân theo lĩnh vực

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP.HCM năm 2020

Trong thời gian tới, NSLĐ của các DN nói chung và các DN trong KCN, KCX, KCNC nói riêng hứa hẹn sự tăng trưởng hơn nữa với sự phát triển của các công nghệ thông minh như IoT, AI, 5G,… Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi các DN cần tập trung cải thiện và tối ưu hóa quy trình, hoạt động sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ.

Như Hà

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

[1] Báo cáo về hoạt động KH&CN của TP.HCM năm 2020
[2] Các Khu chế xuất-khu công nghiệp TP phải là nơi tiên phong làm chủ công nghệ, mang lại nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/cac-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-tp-phai-la-noi-tien-phong-lam-chu-cong-nghe-mang-lai-nen-san-xuat-1491868114
[3] Các KCN-KCX đã thu hút gần 240 triệu USD vốn đầu tư. https://hochiminhcity.gov.vn/-/cac-kcn-kcx-a-thu-hut-gan-240-trieu-usd-von-au-tu?redirect=%2Fhome

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập