Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ Cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã và đang thay đổi cuộc sống, thói quen của con người, gây ra những khó khăn chưa từng có mà doanh nghiệp phải thích ứng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng, xu hướng tất yếu để doanh nghiệp nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh nhằm tồn tại, tăng tốc và phát triển. Tuy nhiên, quá trình này có không ít rào cản, khó khăn.

 

Theo khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu doanh nghiệp (DN) của dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DN nhỏ và vừa (USAID LinkSME) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, có đến 60,1% DN tham gia khảo sát cho biết, rào cản mà họ gặp phải khi áp dụng công nghệ số là chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao (Hình 1). Điều này, một phần cũng do tác động của đại dịch Covid-19 khiến các DN gặp nhiều khó khăn, sụt giảm doanh thu, thiếu hụt nguồn vốn, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, triển khai, duy trì các giải pháp chuyển đổi số.

Khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh và thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số chiếm tỷ lệ 52,3% số DN tham gia khảo sát, là rào cản thứ hai khiến DN gặp trở ngại trong chuyển đổi số. Các khó khăn chính tiếp theo gồm: Thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số (45,4%), Thiếu thông tin về công nghệ số (40,4%) và Khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số (38,5%).

Các rào cản còn lại như Thiếu cam kết, hiểu biết của ban lãnh đạo và quản lý DN; Thiếu cam kết, hiểu biết của người lao động và Sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân, DN xếp ở mức thấp nhất với tỷ lệ lần lượt là 32,1%, 26,6% và 23,4%.

Hình 1. Các rào cản, khó khăn của DN khi chuyển đổi số.
Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.

Xét theo quy mô DN, thứ tự các khó khăn có phần khác nhau, giữa các DN quy mô siêu nhỏ, DN quy mô nhỏ với DN quy mô vừa và lớn.

Nhìn chung, các DN quy mô nhỏ và siêu nhỏ, có tiềm lực tài chính hạn chế nên gặp khó khăn nhiều nhất, về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ (với tỷ lệ lần lượt đạt 58% và 53%) (Hình 2). Trong khi đó, các DN quy mô vừa và lớn có tiềm lực tài chính tốt hơn thì gặp rào cản nhiều nhất về thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh. Điều này một phần do các DN quy mô vừa và lớn có bộ máy, quy trình phức tạp hơn các DN nhỏ và siêu nhỏ, vì thế sẽ khó khăn hơn khi thích ứng với thay đổi.

Hình 2. Các rào cản, khó khăn của DN khi chuyển đổi số theo quy mô DN.
Nguồn: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, nhưng theo các chuyên gia, để chuyển đổi số hiệu quả, DN cần thay đổi tư duy, nhận thức rõ về chuyển đổi số, chấp nhận điều chỉnh cấu trúc, quy trình hoặc văn hóa kinh doanh. Chuyển đổi số thành công sẽ mang lại tác động tích cực lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của DN.

Như Hà

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập