Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và xã hội số là xu hướng tất yếu hiện nay. Trong điều kiện giãn cách do dịch bệnh Covid-19, nhờ dịch vụ công trực tuyến mà việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vẫn thông suốt và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

 

Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Tất cả các cơ quan nhà nước sẽ cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp (DN) cần. Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường Internet. Hiện nay, ngày càng nhiều DN đã tiếp cận và sử dụng DVCTT.

Theo Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) từ nguồn điều tra thống kê hơn 8.000 DN cho thấy, có đến 77% DN đã từng sử dụng DVCTT ít nhất một lần trong năm 2020, tăng 3% so với năm 2019 (Hình 1).

Hình 1. Tỷ lệ DN đã từng sử dụng DVCTT ít nhất một lần trong năm
Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2021.

Xét về loại hình DVCTT đã được sử dụng, nhóm dịch vụ về khai báo thuế điện tử và đăng ký kinh doanh có tỷ lệ DN sử dụng cao nhất, lần lượt đạt tỷ lệ 83% và 57%. Ngoài ra, một số dịch vụ có tỷ lệ DN sử dụng thấp hơn như khai báo hải quan (14%); thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (9%); thủ tục tàu biển, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh (9%)… (Hình 2).

Hình 2. Loại hình DVCTT đã sử dụng năm 2020
Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2021.

Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu từ một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính. Với những lợi ích này, hầu như tất cả các DN được khảo sát đều đánh giá DVCTT có ích (đạt tỷ lệ 99% trong năm 2020, tăng 1% so với năm 2019) (Hình 3).

Hình 3. Đánh giá của DN về lợi ích của DVCTT
Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2021.

Việc ứng dụng DVCTT được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Để nâng cao chất lượng DVCTT, theo nhiều chuyên gia, các cơ quan nhà nước cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp DVCTT đối với những lĩnh vực cấp thiết. Đối với DN, cần đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số để đảm bảo được tính toàn vẹn, xác thực trong các giao dịch trực tuyến.

Như Hà

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

[1] Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2021
[2] Những điều cần biết về dịch vụ công trực tuyến. https://nvhtn.org.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-dich-vu-cong-truc-tuyen/
[3] Lê Hùng. Dịch vụ công trực tuyến: Người dân và doanh nghiệp đều hưởng lợi. http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn/stc/1280/30476/53037/271812/Chinh-sach-moi/Dich-vu-cong-truc-tuyen--Nguoi-dan-va-doanh-nghiep-deu-huong-loi.aspx

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập