Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sang tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến việc đăng ký SHTT, giúp quảng bá thương hiệu, tạo sự tin tưởng trong mối quan hệ với các đối tác, và quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi của mình trước những hành vi sử dụng trái phép các quyền SHTT.

 

Phần 1: Đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế phải đáp ứng các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

 

Theo báo cáo thường niên hoạt động SHTT năm 2020, trong giai đoạn 2010-2020, có 56.773 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và 19.176 bằng độc quyền sáng chế đã được cấp tại Việt Nam. Cả đơn đăng ký và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đều có xu hướng tăng trong giai đoạn này, đặc biệt tăng mạnh trong ba năm gần đây. Tỉ lệ được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 đạt 33,8% và cũng có xu hướng tang. Đặc biệt, trong năm 2020 con số này đạt 56,1%, gấp 1,5 lần so với năm 2019 (Hình 1).

Hình 1. Tình hình đăng ký bảo hộ và cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Xét theo người nộp đơn, đến gần 90% đơn đăng ký bảo hộ sáng chế là của nước ngoài với 50.733 đơn, trong khi đó số đơn của người Việt Nam chỉ chiếm khoảng 10% với 6.040 đơn. Phần lớn bằng độc quyền sáng chế cũng được cấp cho người nước ngoài, chiếm 95% số bằng đã cấp. Khi xem xét tỉ lệ được cấp bằng độc quyền sáng chế thì người nộp đơn nước ngoài cũng có xác suất được cấp bằng thành công cao hơn so với người Việt Nam (người nước ngoài: 35,9%, người Việt Nam: 16,1%) (Hình 2).

Hình 2. Tỉ lệ đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp theo người nộp đơn giai đoạn 2010-2020

Xét theo thời gian, số đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của cả người nộp đơn Việt Nam và nước ngoài có xu hướng tăng theo từng năm. Tuy nhiên, năm 2020 chứng kiến sự sụt giảm nhẹ trong số đơn của người nước ngoài (Hình 3).

Hình 3. Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam theo người nộp đơn giai đoạn 2010-2020

Số lượng bằng độc quyền sáng chế đã cấp cho người nộp đơn Việt Nam và nước ngoài có một số biến động, nhưng nhìn chung thể hiện xu hướng tăng từ năm 2010 đến 2020. Người nộp đơn nước ngoài được cấp bằng độc quyền sáng chế tăng mạnh vào năm 2020, tăng 65% so với năm 2019. Trong khi đó, số lượng bằng cấp cho người Việt Nam giảm từ năm 2019 (Hình 4).

Hình 4. Bằng độc quyền sáng chế đã được cấp tại Việt Nam theo người nộp đơn, giai đoạn 2010-2020

Như Hà

--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

[1] Báo cáo thường niên hoạt động SHTT năm 2020.
[2] Sáng chế. https://ipvietnam.gov.vn/nhan-hieu

 

Xem Phần 2: Tình hình đăng ký bảo hộ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Xem Phần 3: Tình hình đăng ký bảo hộ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Xem Phần 4: Tình hình đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập