Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Nhằm thu thập thông tin cho cuộc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh giao Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia triển khai thực hiện điều tra các tổ chức có hoạt động nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, công văn triển khai điều tra đã gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của các tổ chức là đối tượng điều tra. Với việc thử nghiệm hệ thống điều tra thống kê trực tuyến trên website dieutra.vista.gov.vn, trong công văn gửi đến các tổ chức đã ghi sẵn tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hệ thống.

 

Chi tiết Công văn 2385/SKHCN-TTTT V/v thực hiện điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022:

Tài liệu liên quan

Quyết định 975/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập