Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Phương án điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 1335/QĐ-BKHCN nhằm cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời gian, nội dung, ... sẽ tiến hành điều tra.

Chi tiết phương án điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019 như sau:

PA_TL2019-1
PA_TL2019-1
PA_TL2019-2
PA_TL2019-2
PA_TL2019-3
PA_TL2019-3
PA_TL2019-4
PA_TL2019-4
PA_TL2019-5
PA_TL2019-5
PA_TL2019-6
PA_TL2019-6
PA_TL2019-7
PA_TL2019-7
PA_TL2019-8
PA_TL2019-8
PA_TL2019-9
PA_TL2019-9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập