Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Phiếu số 02/ĐTTL-ĐH/2019 áp dụng cho đại học, trường đại học, học viện (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học), trường cao đẳng.
 
Mẫu phiếu số 02/ĐTTL-ĐH/2019 như sau:
Phieu02_DH-1
Phieu02_DH-1
Phieu02_DH-2
Phieu02_DH-2
Phieu02_DH-3
Phieu02_DH-3
Phieu02_DH-4
Phieu02_DH-4
Phieu02_DH-5
Phieu02_DH-5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập