Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Phiếu số 03/ĐTTL-DV/2019 áp dụng cho các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN.
 
Mẫu phiếu số 03/ĐTTL-DV/2019 như sau:
Phieu03_TCDV-1
Phieu03_TCDV-1
Phieu03_TCDV-2
Phieu03_TCDV-2
Phieu03_TCDV-3
Phieu03_TCDV-3
Phieu03_TCDV-4
Phieu03_TCDV-4
Phieu03_TCDV-5
Phieu03_TCDV-5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập