Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Mời tham dự Hội thảo “Blockchain đóng góp gì để xây dựng Smart City?”

Thế giới đang hướng tới việc phát triển và quản lý các đô thị theo hướng thông minh (Smart City): số hóa cao và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, giúp các hoạt động thường nhật an toàn, minh bạch, hiệu quả và

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Mời tham dự Hội thảo phân tích xu hướng công nghệ “Xử lý chất thải y tế”

Hoạt động y tế, bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng tạo ra các chất thải, tác động xấu đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người. Vì thế, việc xử lý triệt để chất thải y tế là nhu cầu cấp…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2021

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2021 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2021, theo quy định tại…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 05/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next

Thông tin mới

Mời tham dự Hội thảo “Blockchain đóng góp gì để xây dựng Smart City?”

Thế giới đang hướng tới việc phát triển và quản lý các đô thị theo hướng thông minh (Smart City): số hóa cao và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, giúp các hoạt động thường nhật an toàn, minh bạch, hiệu quả và

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Mời tham dự Hội thảo phân tích xu hướng công nghệ “Xử lý chất thải y tế”

Hoạt động y tế, bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng tạo ra các chất thải, tác động xấu đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người. Vì thế, việc xử lý triệt để chất thải y tế là nhu cầu cấp…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2021

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2021 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2021, theo quy định tại…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 05/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập