Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin mới

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2020, theo quy định tại…

Doanh nghiệp được bảo hộ SHTT: doanh thu và lợi nhuận cao hơn

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, quản trị sở hữu trí tuệ là một trong những hoạt động mà các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm. Được bảo hộ SHTT, doanh thu và lợi nhuận của…

Hoạt động quản trị chất lượng của doanh nghiệp  tại TP.HCM năm 2019

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các văn bằng chứng nhận áp dụng các hệ thống quản trị chất lượng (HT QTCL) được xem như “giấy thông hành”, thể hiện uy tín, giúp nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của doanh…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Tỷ lệ bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại TP.HCM còn khá khiêm tốn

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hoạt động KH&CN mang tính xã hội cao. Việc bảo hộ quyền SHTT có vai trò to lớn, góp phần hạn chế tối đa các tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá trên thị trường, phục…

Đôi nét về hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là công cụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp (DN) một cách nhanh chóng và bền vững. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ĐMST được phân chia thành 4 loại hình: đổi mới sản…

Previous Next

Thông tin mới

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2020, theo quy định tại…

Doanh nghiệp được bảo hộ SHTT: doanh thu và lợi nhuận cao hơn

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, quản trị sở hữu trí tuệ là một trong những hoạt động mà các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm. Được bảo hộ SHTT, doanh thu và lợi nhuận của…

Hoạt động quản trị chất lượng của doanh nghiệp  tại TP.HCM năm 2019

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các văn bằng chứng nhận áp dụng các hệ thống quản trị chất lượng (HT QTCL) được xem như “giấy thông hành”, thể hiện uy tín, giúp nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của doanh…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Tỷ lệ bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại TP.HCM còn khá khiêm tốn

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hoạt động KH&CN mang tính xã hội cao. Việc bảo hộ quyền SHTT có vai trò to lớn, góp phần hạn chế tối đa các tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá trên thị trường, phục…

Đôi nét về hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là công cụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp (DN) một cách nhanh chóng và bền vững. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ĐMST được phân chia thành 4 loại hình: đổi mới sản…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập