Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

TOÀN CẢNH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

NỘI DUNG

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRÊN THẾ GIỚI

- Tình hình bảo hộ sáng chế về công nghệ blockchain theo thời gian

- Bảo hộ các sáng chế về công nghệ blockchain tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu về công nghệ blockchain trên thế giới

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về công nghệ blockchain

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ blockchain trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Danh sách các kết quả nghiên cứu (cấp tỉnh, bộ, quốc gia) ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam

- Các giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain

- Các sáng chế công nghệ blockchain đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 


CÁC CHỦ ĐỀ TRƯỚC

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải y tế theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải y tế theo quốc gia và các vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu công nghệ liên quan đến chất thải y tế

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về xử lý chất thải y tế

XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TẠI VIỆT NAM

- Khái quát về tình hình xử lý chất thải y tế tại Việt Nam và TP.HCM

- Các công nghệ xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải y tế trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu trong nước về xử lý chất thải y tế

- Một số công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao để xử lý chất thải y tế

- Một số đơn/bằng sáng chế bảo hộ tại Việt Nam phục vụ xử lý chất thải y tế

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế theo châu lục

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế

- Công nghệ 4.0 phục vụ chuyển đổi số trong ngành y tế

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về các xu hướng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế trên thế giới

- Đôi nét về tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế tại Việt Nam

PHỤ LỤC

- Danh sách các kết quả nghiên cứu (cấp tỉnh, bộ, quốc gia) ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành y tế tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ ứng dụng chuyển đổi số sẵn sàng chuyển giao phục vụ cho ngành y tế

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử theo châu lục

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải điện tử

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về xử lý chất thải điện tử

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về các xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải điện tử trên thế giới

- Đôi nét về tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải điện tử tại Việt Nam

- Một số khuyến nghị

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập