Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2023

Số liệu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM năm 2023 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của Thành phố và từ hồ sơ quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Phát triển bền vững nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội (NOXH) là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp. Để phát triển bền vững, bên cạnh việc đảm bảo số lượng nhà ở, nâng cao chất lượng công trình là nội dung…

Vài nét về công tác cải tiến chất lượng bệnh viện tại TP.HCM

Chất lượng bệnh viện là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Qua mười năm áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (2013-2023), ngành y tế Thành phố đã có một số thành quả đáng khích…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 02/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next

Thông tin mới

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2023

Số liệu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM năm 2023 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của Thành phố và từ hồ sơ quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Phát triển bền vững nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội (NOXH) là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp. Để phát triển bền vững, bên cạnh việc đảm bảo số lượng nhà ở, nâng cao chất lượng công trình là nội dung…

Vài nét về công tác cải tiến chất lượng bệnh viện tại TP.HCM

Chất lượng bệnh viện là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Qua mười năm áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (2013-2023), ngành y tế Thành phố đã có một số thành quả đáng khích…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 02/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập