Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Mời tham dự Hội thảo “Công nghệ sinh học phục vụ công tác tạo giống cây trồng”

Công nghệ sinh học có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua. Bằng việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, nuôi cấy mô, chỉ thị phân tử,

[Infographic] Kết quả điều tra nhận thức công chúng về KH&CN trên địa bàn TP.HCM năm 2023

Infographic "Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP.HCM năm 2023" được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát 450 người thuộc nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn TP.HCM trong năm 2023. Chuyên đề sẽ đưa ra số liệu tổng…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Vài con số về công tác phát triển rừng giai đoạn 2020-2023

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), giai đoạn 2020-2023, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực như: lâm sinh, chế biến, bảo quản, nhân giống, phòng…

Đôi nét về phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ là góp phần tăng năng suất và chất…

Previous Next

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Mời tham dự Hội thảo “Công nghệ sinh học phục vụ công tác tạo giống cây trồng”

Công nghệ sinh học có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua. Bằng việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, nuôi cấy mô, chỉ thị phân tử,

[Infographic] Kết quả điều tra nhận thức công chúng về KH&CN trên địa bàn TP.HCM năm 2023

Infographic "Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP.HCM năm 2023" được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát 450 người thuộc nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn TP.HCM trong năm 2023. Chuyên đề sẽ đưa ra số liệu tổng…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2024

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Vài con số về công tác phát triển rừng giai đoạn 2020-2023

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), giai đoạn 2020-2023, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực như: lâm sinh, chế biến, bảo quản, nhân giống, phòng…

Đôi nét về phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ là góp phần tăng năng suất và chất…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập