Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 

Nội dung:

– Phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ blockchain trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

– Tiềm năng blockchain và ứng dụng vào SmartCity

– Cơ chế tra cứu linh hoạt dựa trên khai phá dữ liệu và công nghệ blockchain cho các dịch vụ theo thỏa thuận cấp độ của chúng trong hệ sinh thái ứng dụng phục vụ thành phố thông minh

– Ứng dụng blockchain cho quản lý chuỗi giá trị và định danh số truy xuất nguồn gốc sản phẩm

– Phương pháp phát hiện giả mạo bẳng cách so sánh mã trong chuỗi khối và mã trên tem gắn chip nhớ ghi lại được và hệ thống ứng dụng phương pháp này

– Ứng dụng công nghệ blockchain phục vụ quản lý và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương

– Blockchain với vai trò trụ cột cho nền kinh tế số

– Ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý văn bằng chứng chỉ

Báo cáo toàn cảnh xu hướng công nghệ Blockchain

TOÀN CẢNH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN (PDF)

 

Video livestream tại sự kiện

Các bài viết về sự kiện:

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập