Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

• Bài viết tổng quan
  • • Nội dung chương trình bao gồm các phần: 

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng cellulose sinh học trên thế giới và tại Việt Nam.

-   Tình hình nghiên cứu và ứng dụng cellulose sinh học trên thế giới.

-   Các sản phẩm từ cellulose sinh học hiện có tại Việt Nam và xu hướng sắp tới.

Trình bàyTS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu cellulose sinh học trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Quy trình sản xuất cellulose sinh học từ chủng K. nataicola tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

-  Quy trình sản xuất cellulose sinh học: Chủng K. nataicola, môi trường BC NUTRI, khay BC NUTRI và giải pháp nuôi cấy tạo màng thô ở quy mô công nghiệp.

-  Ứng dụng tạo mặt nạ dưỡng da, màng trị bỏng, bao bì tự phân hủy, thạch dừa và các ứng dụng tiềm năng khác trong ngành thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, dệt may, bao bì,….

-  Lợi ích của việc sản xuất cellulose sinh học trên quy mô công nghiệp sử dụng  môi trường BC NUTRI 02.

Trình bày: TS. Phan Mỹ Hạnh - Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

 

Phần VI: Thảo luận.

* Trưng bày:  

-  Các mẫu sản phẩm từ cellulose sinh học.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập