Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Nguyễn Đình Uyên - Công ty cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D.

Ông Đào Quốc Hưng - Tổng Giám Đốc - Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Công nghiệp Quốc tế.

• Các nội dung báo cáo bao gồm:

Phần I: Tổng quan công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm trên thế giới và tại Việt Nam.

- Giới thiệu các công nghệ sấy.

- Tình hình ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm trên thế giới và tại Việt Nam.

- Ưu, nhược điểm công nghệ sấy vi sóng.

Trình bày: TS. Nguyễn Đình Uyên - Công ty cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D.

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Trình bày: Bà Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.

 

Phần III. Giới thiệu thiết bị sấy vi sóng dạng hở - băng chuyền tại Công ty cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D và Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Công nghiệp Quốc tế.

- Giới thiệu thiết bị sấy vi sóng dạng hở - băng chuyền và các ưu điểm của thiết bị.

- Ứng dụng thiết bị và kết quả sấy một số sản phẩm nông sản và thực phẩm.

Trình bày: TS. Nguyễn Đình Uyên - Công ty cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, hợp tác và tư vấn đầu tư thiết bị theo nhu cầu.

Trình bày: Ông Đào Quốc Hưng - Tổng Giám Đốc - Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Công nghiệp Quốc tế.

 

Phần IV. Thảo luận

(*) Trong khuôn khổ sự kiện có trưng bày, giới thiệu các thiết bị sấy vi sóng dạng hở - băng chuyền và trình diễn công nghệ sấy vi sóng.

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập