Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 

Chương trình chi tiết

- Phân tích xu hướng công nghệ xử lý rác thải điện tử trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế

- Quản lý chất thải điện tử tại việt nam theo định hướng kinh tế tuần hoàn

- Lò đốt bản mạch và tái chế kim loại trong xử lý rác thải điện tử

- Một số giải pháp tái chế vàng và ứng dụng vật liệu hấp phụ trong công nghệ tái chế rác thải điện tử

- Công nghệ thu hồi Yttri và Europi từ đèn huỳnh quang sau sử dụng

- Giải pháp xử lý và tái chế linh kiện điện tử

- Chương trình Việt Nam tái chế

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo toàn cảnh xu hướng công nghệ "Xử lý rác thải điện tử"

TOÀN CẢNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ (PDF)

 

Các bài viết về sự kiện:

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập