Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố diễn ra trong kỳ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KỲ 06/2022:

1. Đôi nét về nghiên cứu cảnh báo ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam

Nước có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động kinh tế và đời sống. Tuy nhiên, môi trường nước đang dần bị suy thoái bởi quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Do phạm vi ô nhiễm nguồn nước ngày càng lan rộng, các nhà khoa học Việt Nam đang tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới cho phép đánh giá, cảnh báo sớm tình trạng ô nhiễm, từ đó, kịp thời có các biện pháp xử lý để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống con người.

2. Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: chất, lượng phải song hành

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) Việt Nam của Bộ KH&CN cuối năm 2020 cho thấy: cả nước mới có 538 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DNKHCN. Trong đó, tổng doanh thu năm 2019 của 235 DNKHCN có báo cáo đầy đủ thông tin đạt 2,39 % GDP cả nước. Với ước tính cả nước có trên 3.000 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình DNKHCN, nếu các DNKHCN đều có thực lực, đóng góp vào GDP sẽ không nhỏ.

3. Xử lý rác thải nhựa: vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường

Trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa (RTN), cao hơn mức trung bình của thế giới và nằm trong số 20 quốc gia có lượng RTN nhiều nhất. Trước thực trạng này việc nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý hiệu quả RTN là rất cấp thiết, để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như mang lại giá trị kinh tế từ chính RTN.

4. Doanh nghiệp khởi nghiệp cần quan tâm hơn về sở hữu trí tuệ

Ngày nay, khi nhiều nước đã chuyển sang nền kinh tế tri thức thì hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm và dịch vụ ngày càng lớn và trở thành một yếu tố quyết định tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong ngành nông nghiệp (Agri-startup), còn chưa chú trọng đến nội dung này, mà hầu như chỉ tập trung vào phát triển và kinh doanh sản phẩm.

Nhận định

Trong bối cảnh các nguồn ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng, nhiều giải pháp đã được các cấp chính quyền triển khai: để quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, ứng dụng các biện pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp để cải tạo, xử lý, phục hồi các lưu vực sông bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt; thúc đẩy thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt tại các ao, hồ, kênh rạch trong các đô thị, khu dân cư, làng nghề,…

Xem toàn văn Thông tin chuyên đề KH,CN và ĐMST số 06/2022

   

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập