Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC ĐỐI TƯỢNG

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN NĂM 2019 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2018)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp từ các tổ chức KH&CN thuộc đối tượng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN thuộc đối tượng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019 do TP. Hồ Chí Minh quản lý.

- Bộ dữ liệu bao gồm các Tiêu chí: Loại hình tổ chứcLoại hình kinh tế

 

1. Tổng thu của các tổ chức KH&CN chia theo nguồn thu:

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bảng dữ liệu "Tổng thu của các tổ chức KH&CN chia theo nguồn thu": 

 

2. Tổng chi của các tổ chức KH&CN chia theo khoản chi:

 

Để thực hiện phân tích trực tuyến với các tiêu chí khác, vui lòng nhấp vào tên bảng dữ liệu muốn sử dụng bên dưới:

- Tổng chi cho KH&CN chia theo khoản chi

- Chi cho KH&CN chia theo nguồn cấp kinh phí

- Chi cho KH&CN chia theo loại chi

- Chi sự nghiệp KH&CN chia theo loại chi

- Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN chia theo cấp quản lý

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập