Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TIỀM LỰC KHÁC CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KH&CN NĂM 2019 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2018)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp từ các tổ chức KH&CN thuộc đối tượng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN thuộc đối tượng điều tra tiềm lực KH&CN năm 2019 do TP. Hồ Chí Minh quản lý.

- Bộ dữ liệu bao gồm các Tiêu chí: Loại hình tổ chứcLoại hình kinh tế

 

1. Thông tin tài sản trí tuệ trong các tổ chức KH&CN:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến "Thông tin tài sản trí tuệ trong các tổ chức KH&CN": 

 

2. Đất đai cho trụ sở và nhà xưởng của các tổ chức KH&CN

Phân tích trực tuyến theo link: Đất đai cho trụ sở và nhà xưởng

 

3. Nguồn lực thông tin KH&CN:

Phân tích trực tuyến theo link: Nguồn lực thông tin KH&CN

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập