Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN TẠI TP.HCM NĂM 2019

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2019)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp thông tin của 109 tổ chức KH&CN và 7 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 tại TP.HCM.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN và một số đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 tại TP.HCM.

- Bộ dữ liệu bao gồm 3 tiêu chí phân tích: Loại hình tổ chức, Loại hình kinh tế và Lĩnh vực hoạt động KH&CN

 

Tổng quan về số tổ chức hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN tại TP.HCM trong năm 2019

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Số tổ chức hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN tại TP.HCM trong năm 2019" sử dụng công cụ OLAP: 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập