Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN TẠI TP.HCM NĂM 2019 

(số liệu tại thời điểm 31/12 năm 2019)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp thông tin của 109 tổ chức KH&CN và 7 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 tại TP.HCM.

Căn cứ thực hiện:  Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN và một số đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 tại TP.HCM.

- Bộ dữ liệu bao gồm 3 tiêu chí phân tích: Loại hình tổ chức, Loại hình kinh tế và Lĩnh vực hoạt động KH&CN

 

1. Nhân lực của các tổ chức có hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Nhân lực của các tổ chức có hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN tại TP.HCM năm 2019" sử dụng công cụ OLAP: 

 

2. Kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019

Phân tích trực tuyến: Kinh phí cho các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN tại TP.HCM trong năm 2019

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập