Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TRUNG GIAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nguồn dữ liệu:  Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2017

Ghi chú:

- Chỉ tính các tổ chức có tham gia cuộc Điều tra tổ chức trung gian của thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2017 do Sở KH&CN TP. HCM chủ trì.

- Để phân tích nhân lực hoạt động KH&CN theo thành phần kinh tế , vui lòng sử dụng công cụ phân tích nâng cao.

Số lượng tổ chức trung gian KH&CN theo loại hình tổ chức

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập